Vad innebär det att spraymåla fasaden?

När du ska måla om ditt hus kan du välja att spraymåla fasaden för ett bättre resultat. Dessutom är det mer ekonomiskt att spraymåla huset än om du målar det för hand. Här kan du läsa mer om hur det går till att måla fasaden med hjälp av spruta.

Om du har eget hus så vet du säkerligen redan om att det löpande krävs visst underhåll av husets fasad så att det dels ser bra ut men också har ett bra skydd mot väder och vind.

När huset behöver målas varierar en del beroende på vilken typ av fasad huset har men även vilken färg som har använts. Normalt behöver ett trähus målas om vart 10:e år och ett putsat hus lite mer sällan. 

Att måla om ett hus är tidskrävande, om man vill göra ett korrekt arbete med ett bra resultat. Därför är det många som väljer att anlita en duktig målare som hjälper till med arbetet. Vissa målare kan erbjuda dig att spraymåla fasaden, vilket gör att det bara tar hälften så lång tid att måla om huset.

 

Hur går det till att spraymåla fasaden

Att spraymåla, eller sprutmåla, fasaden gör att man sparar in betydande med tid men också att det går åt mindre spill. 

Vanligtvis tar arbetet med att måla en fasad bara hälften så lång tid mot att måla för hand medan färgåtgången minskar med cirka 30 %. 


Med andra ord så är det mer ekonomiskt att spraymåla fasaden än att måla med roller och pensel. Eftersom det även går att göra ett ROT-avdrag på arbetskostnaderna motsvarande 30 % så blir det inte speciellt dyrare att anlita ett måleriföretag som spraymålar fasaden än om man målar själv.

 

Förarbete då man ska spraymåla fasaden

Förarbetet är detsamma oavsett om man ska måla för hand eller om man ska spraymåla fasaden. Framför allt handlar det om att skrapa bort lös färg alternativt tvätta fasaden. Därefter behöver man täcka in fönster, dagvattenrör och husgrunden. 

Desto noggrannare man är med att täcka in desto mindre rengöring blir det efter att man är klar med målningen.

 

Att spraymåla fasaden

Eftersom man använder en spruta som har en lång slang som är nedstoppad i en färgburk på marken så gör det att man slipper ha med sig färgburkar upp på ställningen vid målning. Sprutan drivs sedan av en kompressor på marken som med hjälp av tryckluft sprider ut färgen i ett täckande lager på fasaden. 

Tack vare att man lättare kan täcka fasaden med färg så går det åt mindre mängd färg än då man målar med roller.

 

Vilken typ av färg kan man spraymåla fasaden med?

Alla typer av färger går att använda för att spraymåla fasaden. Det innebär att det går att sprutmåla både träfasader och putsade fasader. Om man ska använda färgad KC-bruk som även ger en putsad fasad struktur så krävs istället en så kallad trattspruta då man ska utföra målningen.

 

Anlita målare för att spraymåla fasaden

Om du anlitar ett måleriföretag som kan erbjuda sprutmålning av fasaden så kan du få ned arbetskostnaderna rejält. Om du även själv skrapar fasaden och sedan täcker in fönster och husgrund så räcker det vanligtvis med motsvarande en dags arbete för två personer att hinna måla en mindre villa två gånger. Vill du dock vara säker på att arbetet blir korrekt utfört med ett hållbart resultat och en lång livslängd bör du även låta erfarna målare utföra förarbetet.

 

Begär in offerter för att spraymåla fasaden

När du vill anlita professionella målare för att måla om ditt hus ska du alltid ta in offerter från flera målare så att du kan jämföra offerter för att hitta den mest förmånliga lösningen.

Hos Måleriexperter kan du kostnadsfritt göra en offertförfrågan och erhålla upp till fem offerter från kvalitetsgranskade måleriföretag på din ort. Vanligtvis får du svar redan inom några timmar och kan sedan enkelt jämföra pris och villkor från de olika företagen.

 

Samtliga företag som är registrerade i vår offerttjänst på Måleriexperter är granskade av oss. Det betyder att du själv slipper det krävande arbetet med att kontrollera företagen. Istället kan du vara trygg med att det företag som du anlitar är ett seriöst företag som utför arbetet korrekt och med ett perfekt resultat. 

Få fem stycken offerter från granskade måleriföretag, kostnadsfritt!