Måla putsad fasad (Kostnad, val av färg, förarbete)

Att måla en putsad fasad är oftast mindre tidskrävande än att måla en träfasad. Dock så är det viktigt att du gör ett bra förarbete och att du använder rätt färg för att få maximal livslängd. Här kan du läsa mer om hur du målar en putsad fasad.

Målningen på en putsad fasad har en livslängd på upp till 20 år, beroende på färg och om arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt. Fasadputsen däremot har en livslängd på upp till 40 år, beroende på puts och underlag. Det innebär att du normalt behöver utföra en målning en gång mellan varje fasadrenovering.

När du målar en putsad fasad är det viktigt att du använder rätt färg så att det inte uppstår fuktskador. Om du är det minsta osäker kring hur en putsad fasad ska målas och vilken färg som ska användas bör du istället anlita professionella målare. De har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet korrekt och med ett bra resultat.

 

När du ska måla en putsad fasad

Precis som med all annan målning så är alltid förarbetet A och O för att du ska få ett bra slutresultat. Det innebär att det kan krävas att du renoverar fasaden eller utför putslagningar där det behövs innan du kan måla ett putsat hus. När man ska måla en fasad kan det också krävas ställning runt huset så att målare och andra hantverkare har en säker arbetsplats så att de kan utföra ett bra arbete.

 

1. Förarbete inför målning

Som tidigare nämnts är det viktigt att man gör ett bra förarbete så att man får ett bra resultat. 

  • Man börjar alltid med att tvätta fasaden med högtryck för att få bort föroreningar och annan smuts från fasaden men även för att få bort löst sittande färg. 
  • I samband med högtryckstvätt kan det också inträffa att lös puts följer med, vilket är ett tecken på att det finns skador i den putsade fasaden som behöver putslagas. 
  • Om det krävs utför man sedan en putslagning av fasaden. Sprickor knackas upp och lös puts tas bort. Därefter använder man ett KC-bruk för att laga sprickor och fylla ut hål i fasaden.

 

2. Val av färg

Att välja rätt färg är också viktigt eftersom en putsad fasad absorberar fukt som behöver föras ut från fasaden så att den inte fryser och därmed riskerar att spränga putsen.

  • Det är viktigt att man använder en färg som andas, alltså släpper igenom fukt. 
  • För en putsad fasad ska man aldrig använda en plastfärg som stänger inne fukt utan istället kan man använda kalkfärg eller KC-färg. 
  • Om den putsade fasaden tidigare är målad med silikatfärg ska du istället måla den på nytt med silikatfärg.

 

Vad är silikatfärg?

Silikatfärg är en täckfärg som kan användas på putsade ytor, betong eller lättbetong. Silikatfärg kan användas då fasaden tidigare är målad med silikatfärg eller då ytan är omålad. En äkta silikatfärg innehåller ingen plast vilket gör att den andas och därmed släpper igenom fukt som kommer inifrån.

 

3. Måla en putsad fasad

När förarbetet är klart och val av färg är bestämt kan man påbörja målningen av fasaden. 

  • Normalt så krävs ingen grundmålning om man använder sig av samma kulör men ska man byta färg till en ljusare kulör kan det krävas att man först grundmålar fasaden. 
  • En putsad fasad ska målas 2 gånger med rikt, täckande färg. 
  • Lämpligast är att använda roller och pensel, för att komma åt i trånga utrymmen. 
  • Det går också att spraymåla fasaden, vilket är vanligt om det är stora ytor eller om man vill få struktur på fasaden.

 

Kostnaden för att måla en putsad fasad

När du ska måla en putsad fasad behöver du köpa fasadfärg, täckningsmaterial och eventuellt material för att laga håligheter och sprickor i fasaden. Till det tillkommer eventuellt arbetskostnader, hyra av ställning och högtryckstvätt.

Den största materialkostnaden är för fasadfärgen, vilket skiljer sig en del i pris beroende på vilken färg du väljer. Kalkfärg är billigare än silikatfärg och är även den färg du främst bör använda, om det går.

Om du anlitar målare för att utföra arbetet kan du använda ROT-avdrag vilket är ett skatteavdrag som reducerar arbetskostnaderna med 30 %, upp till 50 000 kronor. Avdraget får du direkt på fakturan så att du slipper ligga ute med pengarna. 


Gör en offertförfrågan hos Måleriexperter

När du ska måla en putsad fasad bör du ta in offerter från flera företag så att du kan jämföra offerter så du hittar det företag som kan erbjuda dig bäst villkor och pris.

Hos Måleriexperter kan du kostnadsfritt göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetskontrollerade måleriföretag i ditt närområde.

Samtliga företag som erbjuder offerter genom Måleriexperter är kvalitetsgranskade av oss. Det betyder att då du anlitar ett företag som lämnat offert genom Måleriexperter så kan du vara trygg med att det är ett seriöst och kompetent företag.

Få fem stycken offerter från granskade måleriföretag, kostnadsfritt!