Hur ofta bör man måla om huset?

Hur ofta man behöver måla om huset beror på hur väl utförd den tidigare målningen var och vilken färg man använde. Om huset är utsatt för väder och vind kan även det påverka färgens livslängd. Här får du mer information om hur ofta du behöver måla om ditt hus.

Hur ofta du behöver måla fasaderna på ditt hus beror på flera olika faktorer. Bland annat vilket typ av färg du använde vid senaste målningen, vart ditt hus är beläget och hur pass väl arbetet utfördes. Exempelvis så behöver en putsad fasad inte målas om lika ofta som en träfasad. Med en putsad fasad är det viktigare att hålla fasaden ren och fri från fett och föroreningar. 

Som med allt annat inom bygg så är förarbetet A och O och det som främst ligger till grund för hur länge du kan vänta med att måla om ditt hus.

Så här ofta behöver du måla om huset

När man ska beräkna hur ofta man behöver måla om huset ska man utgå från vilken färg som huset är målat med. Nedan följer en sammanställning över vilken livslängd olika färger har.

  • Fasad med alkydoljefärg behöver målas om cirka vart 10:e år
  • Fasad med en akrylat färg målas om vart 12-15:e år
  • Fasad med linoljefärg behöver målas om vart 8-10:e år
  • Fasad med slamfärg, exempelvis äkta faluröd färg, vart 6-8:e år
  • Putsfasad med kalkfärg cirka vart 10:e år
  • Putsfasad med silikatfärg cirka vart 15:e år


Som tidigare nämnts så finns det också andra faktorer som påverkar hur ofta man behöver måla om huset som exempelvis hur väl grundarbetet är utfört vid den förra målningen och att rätt färg användes. 

Vart huset ligger beläget har också betydelse - ett hus vid västkusten kanske behöver målas om vart 6:e år medan ett hus i norra Sverige endast behöver målas om vart 12:e år, fast de använder samma färg.

Hitta rätt färg när du ska måla om huset

När du ska måla om ditt hus är det viktigt att veta vilken färg som användes förra gången huset målades. Värt att tänka på är att du vid nästkommande målning sparar information om färgen så att du har den snabbt tillhands vid nästa ommålning. 

Även om det finns olika metoder för att själv luska ut vilken typ av färg som användes så rekommenderas ändå att du skrapar av lite färg från väggen och tar med detta till en färghandel som kan analysera färgen. Detta så att du kan måla om huset med samma färg för annars kan färgen lossna redan efter ett par år.

Grundarbete då du ska måla om huset

Att förarbetet är väl utfört är mycket viktigt för färgens livslängd. 

  1. Inför ommålning behöver fasaden först skrapas noggrant så att all gammal färg tas bort. 
  2. Därefter behöver man tvätta träfasaden och skrubba med ett medel som tar bort alger och mögel. 
  3. Man ska också kontrollera träfasaden så att den inte har fått röta eller att träpaneler är spruckna. Mindre sprickor går att spackla medan träpaneler som utsatts för röta eller som har större skador behöver bytas ut. 
  4. När förarbetet är klart så behöver fasaden vanligtvis grundmålas innan man slutligen målar fasaden med samma färg som finns på fasaden sedan tidigare.


Anlita professionella målare

När du ska måla om huset kan du anlita professionella målare som vet hur arbetet ska utföras så att din fasad får det bästa skyddet och din målning en lång livslängd.

Hos oss på Måleriexperter kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade måleriföretag i ditt närområde. 

Samtliga företag som lämnar offerter genom Måleriexperter har kontrollerats av oss så att de uppfyller de krav som ska ställas på en målerifirma. Det gör att du slipper utföra dessa tidskrävande kontrollerna själv och istället kan lägga din tid på att jämföra offerter för att hitta det måleriföretag som kan erbjuda dig den mest förmånligaste lösningen. 

Få fem stycken offerter från granskade måleriföretag, kostnadsfritt!