Behövs bygglov för att byta färg på huset?

Att byta färg på huset kan kräva bygglov eftersom det är en förändring som påverkar hela bostadsområdets karaktär. Vill du få hjälp med att byta färg på huset kan du anlita målare som utför arbetet på ett korrekt sätt. Här kan du läsa med om bygglov för att måla fasad.

Ett hus behöver du måla om ungefär vart 10:e år för att ge husets fasad ett bra skydd men även ett snygg utseende. Oftast brukar man välja att måla om huset med samma färg och fabrikat som vid den tidigare målningen men ibland kanske man vill byta färg på huset av olika anledningar. 

Om man ska byta färg på huset så innebär det ofta att man behöver utföra ett grundligare förarbete det kan också krävas att du har bygglov för att byta färg på huset.

 

Krävs det bygglov för att byta färg på huset?

Normalt så krävs det bygglov då man förändrar utseende på sitt hus. Dock finns det flera faktorer som spelar in om du behöver bygglov för att byta färg på huset eller inte. 

  • Om ditt hus ligger placerat i ett detaljplanerat bostadsområde kan det krävas bygglov för att byta färg på huset. Detta för att du inte bara förändrar ditt hus utseende utan även för att bostadsområdets miljö förändras. 
  • Om alla hus är vita i ditt bostadsområde och du väljer att måla om huset i en röd färg så bidrar din förändring till att förändra bostadsområdet karaktär.

 

Hur vet man om man behöver bygglov för att byta färg på huset?

Som ovan nämnts så behöver du sannolikt bygglov för att byta färg på huset om du bor i ett detaljplanerat område men även om ditt hus är kulturmärkt. 

För att få exakt information är det enklast att kontakta din kommuns byggnadsnämnd där du kan få besked om ifall du behöver ansöka om bygglov eller inte för att byta färg på ditt hus. Om bygglov krävs så får du inte påbörja ommålningen av ditt hus förrän du har beviljats bygglov.

 

Tänk på att det i vissa kommuner kan krävas bygglov även om du ska måla om huset i samma färg. Detta i de fall som din fastighet ligger beläggen i vad som anses vara ett värdefullt och skyddsvärt område.

 

Vilka förändringar på huset kan kräva bygglov?

I de allra flesta fall krävs det bygglov om du ska utföra förändringar på utsidan av din fastighet. Nedan kan du se vilka åtgärder som normalt kräver bygglov.

 

  • Måla om huset i en annan kulör
  • Byta fasadbeklädnad, exempelvis från träpanel till en putsad fasad eller då du vill byta struktur på fasaden.
  • När du vill byta fastighetens takbeklädnad, från exempelvis takpannor till takplåt
  • Om du vill sätta in fönster som skiljer sig i utseende från tidigare fönster
  • Då du gör en tillbyggnad som exempelvis bygger en balkong

 

Anlita målare för att byta färg på huset

När du ska utföra en målning av din fastighet i en ny kulör kan det vara tryggt att anlita duktiga målare som hjälper dig med att måla huset. 

Yrkesutbildade målare vet vad som krävs för att ändra färg på huset som exempelvis ifall all gammal färg måste bort först, om det krävs grundmålning och vilken typ av färg som kan användas. Risken är annars stor att den gamla färgen lyser igenom, fasaden blir fläckig eller att den inte får det skydd som den behöver.

 

Beställ kostnadsfria offerter hos Måleriexperter

Om du ska måla om ditt hus, byta färg på huset eller behöver hjälp med andra typer av målning kan du anlita professionella målare genom oss på Måleriexperter. Här kan du kostnadsfritt göra en offertförfrågan och få upp till fem offerter från kvalitetsgranskade målerifirmor på din ort. Det innebär att du får ett bra underlag som gör att du kan jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de mest förmånliga villkoren och det bästa priset. 

Få fem stycken offerter från granskade måleriföretag, kostnadsfritt!